Don’t waste time and money on unfeasible projects

Vi utvärderar din idé innan den slukar hela din budget, så att ni tidigt får en uppfattning om vad ett projekt skulle kosta. Vi har erfarenhet från förstudier för offentlig upphandling, och har gjort förstudier för t.ex. SJ.

Related projects

Interested? Get in touch!