Our Nao webinterfcae makes the hard parts easy

Ta kontrollen över din Nao; styr den i realtid, aktivera olika Choroeograph-beteenden via ett enkelt användargränssnitt, skriv vad roboten ska säga i realtid, Wizard of Oz. Perfekt för experiment och show. Perfekt för t.ex. universitet som gör studier, och för företag som vill ha snabb interaktion med personer på event och möten.

Related projects

Interested? Get in touch!